Fællesarealerne

Når kriterierne for at samordne hinandens liv skal nedfældes, bør man ikke begynde med at tænke i regler, men derimod i principper.

Nogle af principperne kunne være:

Grunden ejes af alle
Der skal være plads til alle
Der skal være fri adgang for alle

Det betyder noget som:
1) Lige adgang til fællesarealer
2) Der skal være plads til mangeartede aktiviteter
3) …

Ord som popper op: Urtehave, legeplads, blomsterbede, frugthave, petanque bane, hyldetr…er ver ved bækken, boldsted…