mini af marken mod øst

Før byggeplanerne

I den sene del af høsten 2003, blev disse billeder taget af den nøgene mark og åløbet. Det er ved dette sted at Åhusene er opført.

Selv om området i de sidste år har været under rivende udvikling, er det tanken fra Roskilde Kommune at bevare noget af det grønne. Det sker ved træbælter langs parcellerne og ved at lade dele af områderne være ubebyggede.


Klik på de små billeder for fuld størrelse.

mini af åen mod nord

marken mod øst

mini af marken mod vest

marken mod vest

åen mod nord

mini af åen mod syd

åen mod syd