Hvor ligger de nye boligprojekter?

Husenes placering på grunden

Mini view fra Glashusene

De seks naboparceller.

Oversigten stammer fra Glashusenes projekt.

Oversigtskort over området nord for Trekroner station. Åhusene, Glashusene, Absalons Have og Munksøgård